Masz pytania? Skontaktuj się z nami

tel: 22 853 64 78
fax: 22 843 33 91

e-mail: infoedu@eduko.pl

Najczęstsze pytania

Pomoce naukowe – czym są?

 Pomocami naukowymi czy też środkami dydaktycznymi nazywa się ogólnie takie materiały, przedmioty oraz urządzenia, których głównym celem jest wspomaganie i usprawnianie procesów uczenia się oraz nauczania. Poprzez swoją postać oddziałują na zmysły uczniów i tym samym pomagają im w poznawaniu otaczającej i rzeczywistości znacznie lepiej niż tylko podręczniki.

Pozytywny wpływ pomocy naukowych

Pomoce naukowe zdaniem Wincentego Okonia to takie środki dydaktyczne, które mają decydujący wpływ na końcowe wyniki prac dydaktyczno-wychowawczych. Czesław Kupisiewicz definiuje je jako takie przedmioty, które oddziałują na zmysły – wzrok, słuch, dotyk i inne, przez co upraszczają uczniom poznawanie rzeczywistości w sposób pośredni i bezpośredni.

Na podstawie podziału sensorycznego (związanego ze zmysłami) wśród pomocy naukowych wyróżnia się między innymi takie, jak:

 • wzrokowe – symbole, wykresy, przedmioty naturalne, modele
 • słuchowe – instrumenty muzyczne, płyty, radia
 • wzrokowo-słuchowe – telewizja, projekcje filmowe, programy komputerowe
 • dotykowe – przedmioty naturalne, modele

Obecnie dzięki nowoczesnej technice i technologii tworzenie i stosowanie pomocy dydaktycznych jest uproszczone i możliwe jest uzyskanie wraz z nimi bardzo dobrych rezultatów w nauczaniu niemalże każdego przedmiotu. Współczesna szkoła nie może obejść się już bez odpowiedniego wsparcia ze strony pomocy naukowych różnego typu – stały się one stałym elementem zorganizowanego procesu nauczania i uczenia się.

Pomoce naukowe to więcej wiedzy

Wobec tego lekcje organizowane razem z zastosowaniem pomocy naukowych stają się bogatsze i uczniowie wynoszą z nich więcej wiedzy – pobudzanie zmysłów sprzyja lepszemu zapamiętywaniu materiału, ponieważ stanowi ono atrakcyjne urozmaicenie dla młodych umysłów, które chłoną informacje, ale tylko podane w odpowiedni, interesujący dla nich sposób.

Zaopatrzenie szkoły w odpowiednie pomoce naukowe jest wobec tego przyszłościowym rozwiązaniem z punktu widzenia uczniów oraz samej placówki, która dzięki nim może osiągać jeszcze lepsze wyniki w nauczaniu i stać się bardziej konkurencyjną w stosunku do innych szkół.

Zestawy doświadczalne

Zestawy doświadczalne odgrywają dużą rolę w edukacji dzieci i młodzieży. Każdy zestaw doświadczalny może dotyczyć innej dziedziny naukowej. Dzięki temu dzieci i młodzież mogą prowadzić naprawdę rozbudowane doświadczenie praktycznie z każdej dziedziny życia.

 

Pomoce dydaktyczne - podział pomocy dydaktycznych

Pomoce czy środki dydaktyczne obejmują wszelkiego rodzaju przedmioty, które oddziałują na zmysły uczniów i pozwalają im na łatwiejsze poznawanie rzeczywistości. Zalicza się do nich wiele różnych materiałów, przedmiotów i urządzeń. Jedną z najstarszych pomocy tego rodzaju była szkolna tablica. Dzisiaj jednak stosuje się już znacznie bardziej bogate pomoce dydaktyczne, które potrafią urozmaicić proces nauczania każdego przedmiotu szkolnego i nie tylko.

Pomoce dydaktyczne - podziały

Istnieje kilka różnych typów podziałów środków dydaktycznych, między innymi ze względu na to, na które ze zmysłów oddziałują, czy też jaką mają one formę. Najczęściej stosowanym podziałem jest ten na środki dydaktyczne naturalne, techniczne oraz symboliczne.

Pomoce dydaktyczne naturalne – zaliczane są to nich takie przedmioty, które przedstawiają rzeczywistość bezpośrednio, na przykład okazy biologiczne, skamieniałości, elementy kultury, życia społecznego.

Pomoce dydaktyczne techniczne – pokazują one rzeczywistość w sposób pośredni, zaliczane są do nich:

 • pomoce wzrokowe – rysunki, filmy, fotografie, ilustracje, przezrocza,
 • pomoce słuchowe – nagrania, audycje radiowe, instrumenty muzyczne,
 • pomoce wzrokowo-słuchowe – programy telewizyjne, pogramy komputerowe,
 • automatyzujące – komputery, modele, maszyny dydaktyczne, internet.

Pomoce dydaktyczne symboliczne – przedstawią one rzeczywistość z użyciem słowa drukowanego, żywego, znaków, map, rysunków, grafów, zalicza się do nich także podręczniki szkolne jako przykład słowa drukowanego.

Więcej wiedzy dzięki pomocom dydaktycznym

Dobór odpowiednich środków dydaktycznych (naukowych, edukacyjnych) pomaga wobec tego w prowadzeniu lekcji i pozwala na przekazanie uczniom szerszego zakresu wiedzy, nie tylko tej książkowej, ale również pochodzącej z doznań zmysłowych. Zaprezentowanie modeli, utworów muzycznych, fotografii, eksponatów rożnego rodzaju pomaga pedagogom w uzyskaniu jeszcze lepszych wyników nauczania w krótszym czasie. Właśnie dlatego klasy są obecnie wyposażane w środki dydaktyczne, aby procesy nauczania uczniów na każdym etapie mogły być jeszcze bardziej efektywne.

 

Pomoce edukacyjne - główne funkcje

Pomoce edukacyjne wspomagają kompleksowo procesy nauczania, dlatego też są one obecnie powszechnie stosowane w szkołach na każdym etapie edukacji. Dzięki nim uczniowie poprzez aktywizację zmysłów są w stanie lepiej chłonąć wiedzę.

Najważniejsze funkcje pomocy edukacyjnych

Wśród głównych funkcji pomocy dydaktycznych wyróżnia się:

 • wsparcie w poznawaniu rzeczywistości i pozyskiwaniu wiedzy o świecie
 • kształtowanie pojęć i nastawienia do świata realnego
 • lepszą motywację do zdobywania wiedzy
 • utrwalanie zdobytej wiedzy podręcznikowej
 • umiejętność stosowania zdobytej wiedzy w praktyce
 • rozwijanie zdolności poznawczych oraz uczuć

Funkcje te wzajemnie się ze sobą przeplatają i uzupełniają się, co powoduje, że pomoce edukacyjne są obecnie najczęściej wykorzystywanymi środkami wspierającymi czynności pedagogów. Nauczyciele często stosują pomoce tego rodzaju, ponieważ dla nich jest to również atrakcyjny dodatek na lekcji i sposób na jej urozmaicenie. Dlatego też wprowadzenie pomocy edukacyjnych do scenariusza lekcji jest bardzo dobrym kierunkiem i dzisiaj korzysta z nich coraz więcej nauczycieli uczących przedmiotów zarówno ścisłych, jak i humanistycznych.

Szeroki asortyment pomocy edukacyjnych

O doborze odpowiednich pomocy decyduje nauczyciel na podstawie programu nauczania oraz cech nauczanego przedmiotu, wieku uczniów, zadań dydaktycznych, a także dostępności danych środków. W sklepach prowadzących sprzedaż pomocy dydaktycznych asortyment jest bardzo szeroki i obejmuje on wszelkiego rodzaju materiały, przedmioty czy też urządzenia, które ukierunkowane są na wsparcie procesów nauczania. Wiele z nich cechuje interaktywność, co powoduje, że korzystnie z nich pozwala na dostosowanie ich indywidualnie do swoich potrzeb i kształtowanie procesów zdobywania wiedzy.

Oczywiście, zastosowanie pomocy tego rodzaju nie powoduje samoczynnego wzrostu efektywności pracy, niemniej jednak jest to najlepsze rozwiązanie w celu wspomagania nauczania i sprawdza się praktycznie w każdego rodzaju tematyce – od matematyki, poprzez biologię czy chemię, a skończywszy na nauczaniu języków obcych.

Zestawy edukacyjne

Zestawy edukacyjne mają na celu przedstawienie różnych zjawisk naukowych w jak najbardziej przystępny i atrakcyjny sposób. Każdy zestaw edukacyjny zawiera wszystkie potrzebne elementy i informacje potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia eksperymentu czy doświadczenia.

 

Plansze edukacyjne - wspomaganie procesu nauczania

Jednymi z często wybieranych pomocy dydaktycznych jest są plansze edukacyjne. Ich główne zalety to przystępne ceny, trwałość, a także szerokie zastosowanie, ponieważ mogą być one stosowane na każdym etapie nauczania i mogą obejmować wszystkie przedmioty.

Plansze edukacyjne dla dzieci w każdym wieku

Plansze edukacyjne wspomagają skuteczne nauczanie dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, a także młodzieży na etapie nauki w gimnazjum oraz w szkole średniej. Te dla najmłodszych dzieci najczęściej są bardzo kolorowe, a różne kolory przyciągają wzrok dzieci, często także mają one formę rysunków. W przypadku dalszych etapów edukacji plansze zawierają najczęściej fotografie i realistyczne grafiki, mogą także zawierać rozbudowany tekst. Producenci niektórych plansz edukacyjnych dodają do nich także karty pracy dla dzieci oraz płyty CD z materiałami, co pozwala nauczycielowi na przygotowanie atrakcyjnego dla uczniów scenariusza lekcji, a przekazane podczas niej informacje są szybciej zapamiętywane.

Plansze są oferowane w wielu różnych wariantach, co pozwala na ich dostosowanie do danej tematyki, na przykład:

 • biologia – plansze zawierają zdjęcia i rysunki zwierząt i roślin, ciekawe fakty, informacje o środowiskach występowania roślin i zwierząt
 • geografia – plansze zawierają mapy, informacje dotyczące etapów formowania się Ziemi
 • matematyka – plansze geometryczne, z funkcjami, wzorami rożnych typów
 • język polski – plansze informujące o rodzajach i gatunkach literackich, biografie autorów, informacje o epokach literackich, teorii literatury
 • języki obce – plansze zawierające wykazy słówek, często wraz z obrazkami w przypadku pomocy przeznaczonych dla młodszych dzieci, mapy obcojęzyczne, informacje o gramatyce
 • historia – plansze informujące o ważnych datach i epokach
 • plansze o charakterze wychowawczym – dotyczące narkotyków, kontaktów międzyludzkich, przemocy itp.

Szeroki wybór plansz edukacyjnych

To tylko kilka przykładów plansz edukacyjnych, ponieważ jest ich znacznie więcej i nauczyciel może dopasować je indywidualnie do swoich potrzeb i potrzeb uczniów. Plansze mogą zostać powieszone na ścianach klas lub też mogą być używane tylko w trakcie niektórych lekcji.

 

Pomoce szkolne - gdzie kupować?

Dzięki nowoczesnym pomocom szkolnym można wzbogacić procesy nauczania nie tylko w szkole, ale również w domu – coraz więcej rodziców kładzie nacisk na edukację swoich dzieci i dzięki odpowiednim pomocom możliwe jest jej urozmaicenie, a tym samym uzyskanie lepszych efektów.

Aktualnie pomoce szkolne są łatwo dostępne i można bez problemu dopasować je pod względem swojej formy oraz treści do danego etapu nauczania i przedmiotu. Nauczyciel oraz rodzic mogą w związku z tym wytypować takie środki dydaktyczne, które będą według nich mogły najskuteczniej wspomagać procesy uczenia się i nauczania.

Szeroki wybór pomocy szkolnych

Duży wybór pomocy szkolnych czeka w sklepach internetowych, które są teraz wybierane coraz częściej jako miejsce zakupów edukacyjnych różnego rodzaju. W nich wybór plansz, modeli, urządzeń jest bardzo szeroki, co powoduje, że można dostosować je indywidualnie do potrzeb i oczekiwań w stosunku do nich. Wiele sklepów online oferujących środki dydaktyczne współpracuje z różnymi producentami, co poszerza asortyment. Również na uwagę zasługują atrakcyjne ceny pomocy dydaktycznych dostępnych w sklepach internetowych. Zamówienia składać można o dowolnej porze i zwykle realizowane są one w ciągu kliku dni – czas ten zależny jest przede wszystkim od dostępności danych produktów. Zamówienia może składać każdy – placówki wychowawcze, edukacyjne, osoby prywatne.

Oferty przygotowane specjalnie dla szkół

Firmy prowadzące produkcję oraz sprzedaż pomocy szkolnych również przesyłają swoje oferty bezpośrednio do szkół w formie katalogów, niemniej jednak to internet jest obecnie najbardziej powszechnym medium pomagającym w zamawianiu wyposażenia szkolnego, nie tylko pomocy dydaktycznych, ale też wielu innych artykułów stosowanych w procesach nauczania i uczenia się. Warto sprawdzać i porównywać różne oferty, aby dopasować odpowiednie do swoich wymagań.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty naszego sklepu internetowego Eduko.pl, w którym mogą zakupić Państw pomoce szkolne przeznaczone do każdego przedmiotu naszej marki własnej Eduko oraz innych producentów.

 

Plansze dydaktyczne – tanie i skuteczne

Dzięki pomocom dydaktycznym możliwe jest uzyskanie optymalnych wyników uczenia się oraz nauczania – są one stosowane jako wyposażenie teraz na każdym etapie edukacji, w tym w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich.

Plansze dydaktyczne - profesjonalne wyposażenie szkół

Plansze dydaktyczne są obecnie najczęściej wybieranymi pomocami dydaktycznymi w przedszkolach i szkołach. Są one oferowane w szerokim wyborze i każdy nauczyciel może dostosować je do swoich indywidualnych potrzeb, programu nauczania danego przedmiotu, wieku uczniów. Można stosować je między innymi w nauczaniu języka polskiego i języków obcych, fizyki, przyrody i biologii, chemii, matematyki, geografii. Również są one używane w przypadku w celu kształtowania prawidłowych postaw u dzieci i młodzieży.

Główne zalety planszy dydaktycznych to przede wszystkim:

 • wszechstronność – mogą zawierać treści i obrazy dotyczące każdego przedmiotu szkolnego
 • niska cena – są to środki dydaktyczne wyróżniające się bardzo atrakcyjnymi cenami i korzystnym stosunkiem ceny i efektywności edukacyjnej
 • trwałość – nowoczesne plansze wykonane są z trwałych i wytrzymałych materiałów, często są powlekane, zamykane w specjalnych teczkach
 • mogą zostać zawieszone w klasie – wiele pomocy dydaktycznych ma zawieszki, dlatego można powiesić je na ścianach, a tym samym urozmaicić wygląd klasy i pomóc uczniom w zapamiętywaniu informacji
 • wzbogacają scenariusz lekcji – zastosowane przez nauczyciela pozwalają na wprowadzenie do procesu nauczania atrakcyjnego materiału dla uczniów, zarówno na wcześniejszych, jak i na dalszych etapach edukacji

Wiele rodzajów plansz dydaktycznych

To tylko kilka najważniejszych zalet, którymi wyróżniają się plansze dydaktyczne, ponieważ jest ich znacznie więcej. Plansze mogą zawierać słówka w języku angielskim, przykłady figur i wzorów matematycznych, fotografie i opisy zwierząt, sylwetki ważnych twórców, informacje dotyczące epok literackich i historycznych. Warto zapoznać się ze wszystkimi propozycjami producentów, aby wybrać te, które będą najbardziej odpowiednie – skuteczne i przystępne cenowo.

Pomoce logopedyczne

Logopedia zajmuje się kształtowaniem właściwej mowy, w szczególności w okresie jej rozwoju, czyli u dzieci, ale również jej doskonaleniu w późniejszych okresach. Również ma ona na celu usuwanie wad i zaburzeń mowy – jąkania, wad wymowy.

Głównymi zadaniami logopedii są wobec tego:

kształtowanie prawidłowej mowy już od etapu przedszkolnego i wczesnoszkolnego

dbanie o prawidłowy rozwój mowy – leksykalny, gramatyczny, fonetyczny

usuwanie trudności w czytaniu oraz w pisaniu

usuwanie powstałych wad wymowy i zaburzeń głosu

doskonalenie już ukształtowanej mowy

 

Terapia logopedyczna powinna rozpocząć się od dokładnej diagnozy problemu, co następnie pozwala na przygotowanie odpowiedniego procesu postępowania zależnie od jej wyniku. Najczęściej terapia obejmuje takie procesy jak: ćwiczenia wymowy, ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe, używanie specjalnych narzędzi. Również stosuje się rożnego rodzaju pomoce logopedyczne, dzięki którym logopeda jest w stanie uzyskać optymalny wynik, ponieważ dziecko poprzez zabawę może kształtować swoja mowę tak, aby była ona prawidłowa.

 

Najczęściej stosuje się obecnie pomoce logopedyczne takie jak:

karty, fiszki logopedyczne – pomagają one w prowadzeniu ćwiczeń logopedycznych, są kolorowe i przyciągają wzrok i zainteresowanie dziecka, mogą uczyć przykładowo analogii tematycznych i atematycznych, analogii sylabowych, wyrazów dźwiękonaśladowczych,

zabawki do ćwiczeń oddechowych – balony, bańki dmuchane, dmuchaki, mikrofony, megafony

gry logopedyczne – bingo, układanki, domino

narzędzia terapeutyczne – uczą żucia, gryzienia, kąsania, prawidłowego połykania

książeczki – specjalnie opracowane książeczki jako pomoc logopedyczna, pozwalają na ćwiczenie wymowy

rozbudowane narzędzia pracy dla logopedów – multimedialne programy diagnostyczne i terapeutyczne, które wspierają specjalistów w diagnozowaniu wad wymowy i planowaniu terapii

Pomoce logopedyczne można obecnie zamówić w sklepach internetowych specjalizujących się w sprzedaży środków dydaktycznych.

Mikroskop USB - zalety stosowania w edukacji

Dzięki mikroskopom można urozmaicić każdą lekcję biologii czy też przyrody. Obecnie są one coraz częściej używane podczas lekcji i pomagają uczniom w zrozumieniu materiału oraz jego łatwiejszemu zapamiętaniu.

Innowacyjny mikroskop USB

Mikroskopy są obecnie oferowane w wielu różnych wariantach, co pozwala na ich indywidualne dobranie do pracowni biologicznej w szkole. Wśród dostępnych modeli znajdują się również te bazujące na nowoczesnych technologiach, na przykład mikroskop USB, który wyposażony jest w kamerę USB i może być ona stosowana do nagrywania i przekazywania materiału na komputer, telewizor, tablicę multimedialną, projektor i rzutnik. Mikroskopy tego typu stosowne są przede wszystkim w szkołach średnich i wyższych. Mają one też szerokie zastosowanie to nie tylko w edukacji, ale również w bankowości i handlu walutami do wykrywania fałszerstw, w filatelistyce i numizmatyce, w grafologii, elektronice, pracach precyzyjnych, na przykład przez zegarmistrzów, jubilerowi.

Dzięki zastosowaniu kamery USB w mikroskopie nauczyciel jest w stanie pokazać uczniom różnego rodzaju próbki i eksperymenty – każdy z uczniów może w związku z tym łatwo je zobaczyć, nie jest konieczne podchodzenie do mikroskopu pojedynczo czy też wyposażanie pracowni biologicznej w mikroskopy na każdym stanowisku, co zmniejsza koszty związane z zakupem pomocy naukowych przez szkołę.

Profesjonalne oprogramowanie

Do mikroskopów USB dodawane są również programy komputerowe, które pozwalają na stosowanie ich na komputerze podłączonym do mikroskopu. Dołączone oprogramowanie pozwala na łatwą prezentację obrazu pochodzącego z mikroskopu, a także możliwe jest wykonywanie dzięki niemu zdjęć oraz filmów, które mogą być później wykorzystane w lekcjach.

Ceny nowoczesnych mikroskopów USB są dość wysokie, niemniej jednak są one obecnie bardzo często wybierane przez szkoły, ponieważ dzięki takim pomocom edukacyjnym lekcje biologii i przyrody nie tylko mogą stać się jeszcze ciekawsze, ale również mogą przebiegać sprawnie, ponieważ nauczyciel będzie w stanie pokazywać uczniom jednocześnie jedną próbkę czy eksperyment.

 

 

Mikroskop cyfrowy - praktyczna pomoc dydaktyczna

Nowoczesne mikroskopy cyfrowe mają szerokie zastosowanie. W przeciwieństwie do tradycyjnych mikroskopów mikroskop cyfrowy jest w stanie wykonać zdjęcia, także poklatkowe, a także filmy, które następnie mogą być zapisane na dysku komputera, płytach i innych nośnikach, mogą być wykorzystane w różnych zadaniach. Niektóre z mikroskopów wyposażone są w wygodne USB, dzięki czemu obrazy mogą być wyświetlane bezpośrednio na ekranach. Dzięki ich budowie możliwe jest przekazywanie obrazu z mikroskopu bezpośrednio do komputera, a także do innych urządzeń, na przykład telewizorów, rzutników i projektorów czy też to tablic multimedialnych.

Szerokie zastosowanie mikroskopu cyfrowego

Mikroskopy cyfrowe pozwalają na przechwytywanie nieruchomych i ruchomych obrazów, także żywych obiektów, minerałów, owadów, które nie są możliwe do oglądania w przybliżeniu z użyciem tradycyjnych mikroskopów. Dzięki nim nauczyciel oraz uczniowie mogą oglądać jednocześnie próbki lub też mogą prowadzić eksperymenty, na przykład oglądać mikroskopijne stworzenia ich cykl życiowy, wzrost roślin, a także innego rodzaju zjawiska, które nie byłyby łatwe w obserwacji bez użycia tego rodzaju sprzętu. Uczniowie jednocześnie mogą obserwować wyniki eksperymentu, a także próbki, mogą także samodzielnie przygotowywać komentarze dotyczące eksperymentu i zapisywać ich wyniki.

Idealna inwestycja dla pracowni biologicznej

Mikroskop cyfrowy jest droższym modelem od tradycyjnego – często ceny profesjonalnych modeli wynoszą ponad 2 tysiące złotych, niemniej jednak jest to bardzo dobra inwestycja do pracowni biologicznej w szkole, ponieważ możliwe jest dzięki niemu prowadzenie udanych lekcji przyrody i biologii. Uczniowie, którzy mają możliwość podglądania rożnych obiektów pod mikroskopem, łatwiej zapamiętują przekazywane im informacje z nimi związane, co wspomaga procesy nauczania.

Obecnie szkolne mikroskopy cyfrowe można zakupić najłatwiej w sklepach specjalizujących się w dostawie pomocy dydaktycznych dla placówek edukacyjnych. Zamówienia można składać również przez internet – sprzęt jest dostarczany bezpośrednio pod wskazany adres.

Binokular – zastosowanie podczas lekcji biologii

Binokular czy też mikroskop stereoskopowy jest mikroskopem optycznym, który został wyposażony w dwa oddzielne okulary dla obu oczu, dlatego też pozwala on na przestrzenne widzenie obiektów, które znajdują się w przestrzeni roboczej.

Binokular dzięki swojej konstrukcji pozwala na prezentację obrazu trójwymiarowego, dlatego też bardzo dobrze mikroskopy tego rodzaju sprawdzają się w obserwowaniu obiektów, które poruszają się stale, na przykład owadów. Najlepsze efekty daje w przypadku oglądania preparatów nietransparentnych – oprócz owadów takich, jak: minerały, próbki gleby, skały, okazy roślinne w całości lub w części, także tkanin, elementów metalurgicznych, znaczków. Nie jest przy tym wymagane przygotowywanie specjalnych preparatów, ponieważ w mikroskopach stereoskopowych stosuje się specjalne układy optyczne umożliwiające regulację ostrości i dające optymalny efekt przestrzenny.

Wyróżnia się dwa rodzaje binokularów zależnie od zastosowanego obiektywu:

system Greenougha – jest wyposażony w dwa niezależne obiektywy

system Abbego – jest wyposażony w jeden czołowy obiektyw

Mikroskopy stereoskopowe są posiadają zakres powiększeń od 3x do ponad 200x. Do niektórych modeli możliwe jest podłączenie kamery mikroskopowej, aby przenieść obraz na ekran, także zastosowanie kamer oaz aparatów cyfrowych w celu wykonania filmów i zdjęć.

Mikroskopy te są stosowane między innymi jako narzędzie przez elektroników, numizmatyków, jubilerów, geologów, biologów, a także na w edukacji. W pracowni biologicznej mogą one służyć do oglądania różnych okazów, dlatego też będą urozmaiceniem lekcji biologii i przyrody. Uczniowie będą mogli wtedy samodzielnie oglądać próbki i wykonywać obserwacje, a na ich podstawie notatki. W ten sposób zapamiętanie materiału przekazanego na zajęciach jest jeszcze efektywniejsze.

Najlepiej, aby każde stanowisko pracy było wyposażone w jeden mikroskop, co pozwalana sprawne przeprowadzenie lekcji. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie kamery USB i prezentacja obrazu na telewizorze, projektorze i rzutniku, tablicy multimedialnej.

Mikroskop szkolny – jaki wybrać?

Mikroskop jest jedną z podstawowych pomocy dydaktycznych stosowanych w szkołach podczas lekcji biologii oraz przyrody. Dzięki niemu możliwe jest oglądanie różnego rodzaju preparatów, okazów i przeprowadzanie eksperymentów. W sprzedaży znajduje się obecnie wiele różnych typów mikroskopów, co także daje szerokie możliwości w ich użyciu. Jaki mikroskop będzie jednak najlepszy do szkolnej pracowni?

Mikroskop edukacyjny

Mikroskop optyczny to podstawowy rodzaj mikroskopu – jest przeznaczony do generowania obrazu powiększonego obiektu, do czego wykorzystywany jest specjalny układ optyczny i światło. Znajduje on zastosowanie w obserwacji drobnoustrojów, budowy komórek i tkanek, również w geologii. Obecnie są to często stosowane modele w nauczaniu początkowym. Są wyposażone w podświetlanie diodowe, dlatego nie jest konieczne posiadanie specjalnego źródła światła, jak miało to miejsce w przypadku starszych modeli mikroskopów. Cena takiego rodzaju mikroskopu to około 300-800 złotych.

W przypadku obserwacji nietransparentnych obiektów polecane jest zastosowanie optycznych mikroskopów stereoskopowych, które mają tę przewagę, że pozwalają one na wygodne oglądanie dzięki nim owadów, minerałów, części roślin. Mikroskopy te są nazywane także binokularami, ponieważ posiadają dwa oddzielne okulary dla obu oczu, przez co tworzą obraz przestrzenny. Ceny tego rodzaju mikroskopów rozpoczynają się od około 500 złotych i kończą na około 2000 złotych.

Mikroskop edukacyjny cyfrowy

Atrakcyjnym wyborem są mikroskopy cyfrowe wyposażone w kamery USB. Dzięki nim możliwe jest przechwytywanie obrazu, a nawet nagrywanie filmów. Obraz z mikroskopu może być następnie wyświetlony na ekranie komputera, telewizora, rzutniku czy też na tablicy multimedialnej. Można także zapisać obrazy i wykorzystać je potem podczas pracy. Zaletą takich mikroskopów jest to, że nauczyciel może stosować je na swoim stanowisku, a przy tym jednocześnie prezentować uczniom preparat czy eksperyment. Ceny tego rodzaju sprzętu są już wysokie – trzeba zapłacić za nie od około 2000 złotych wzwyż.

 

Szkielet człowieka - praktyczna pomoc dydaktyczna

Nie ma chyba bardziej uniwersalnego środka dydaktycznego niż szkielet człowieka. Sprawdza się on na każdym etapie edukacji w placówkach edukacyjnych – polecany jest przede wszystkim do pracowni biologicznych, a także do laboratoriów na uczelniach.

Szielet człowieka - różne modele

Szkielety człowieka znajdują szerokie zastosowanie w prezentacji nie tylko poszczególnych kości, ale również zależnie od modelu mogą być wykorzystywane w innego rodzaju prezentacjach.

Dostępne modele to między innymi:

 • szkielety standardowe prezentujące kości – niektóre z nich są mocowane ruchomo, na przykład czaszka, kończyny górne i dolne, co pozwala na ich precyzyjną demonstrację
 • szkielety z przyczepami mięśniowymi
 • szkielety z więzadłami stawowymi
 • szkielety z mostkiem

Oprócz całych szkieletów jako pomoce naukowe stosowane są również poszczególne ich elementy, na przykład czaszka, szkielet dłoni człowieka, szkielet stopy, kręgosłup, szkielet miednicy, modele włókien mięśnia szkieletowego i inne.

Przy zakupie szkieletu do pracowni najlepiej zdecydować się na model szkieletu posiadający wysokość 170 centymetrów, ponieważ pozwala on wtedy na precyzyjne przedstawienie wszystkich kości, nawet tych drobniejszych, które na mniejszych modelach nie są tak dobrze widoczne.

Materiały

Obecnie szkielety produkowane są z tworzyw sztucznych – są one lekkie, wytrzymałe i trwałe oraz łatwe do utrzymania w czystości, dlatego też pomoc naukowa tego typu będzie mogła służyć przez długie lata. Całość umieszczana jest na statywie kołowym, który stabilizuje szkielet oraz pozwala na jego łatwe przemieszczanie w pracowni.

Ceny szkieletów przeznaczonych do pracowni biologicznych zależne są przede wszystkim od stopnia szczegółowości całego modelu, a także od producenta. Podstawowe modele szkieletów o standardowej wysokości 170 centymetrów to wydatek około 1000 złotych, natomiast bardziej zaawansowane modele, na przykład z mięśniami i węzłami stawowymi to już wydatek około 3500 złotych.

Szkielety można obecnie zamawiać także w internetowych sklepach z pomocami dydaktycznymi. Zakupy doręczane są bezpośrednio pod wskazany adres.

 

Czaszka – jaki model wybrać

Oprócz szkieletu w pracowni biologicznej nie może zabraknąć również czaszki człowieka, która niesie ze sobą wysokie walory dydaktyczne. To tego rodzaju pomoc, która sprawdza się na wszystkich etapach nauczania – najczęściej stosowana jest od gimnazjum oraz w szkole średniej. Czaszki wykorzystywane są również przez studentów medycyny i kierunków pokrewnych.

Precyzyjny model czaszki

Czaszki są obecnie produkowane z twardego, wytrzymałego plastiku najwyższej jakości. Niektóre z nich mają elementy ruchome, które pozwalają na jeszcze bardziej precyzyjne zapoznanie się z budową czaszki. Modele czaszek projektowane są jako odlewy prawdziwych ludzkich czaszek, dlatego też wyróżniają się one wysoką dokładnością – prezentują wszystkie szwy, otwory, szczeliny czy wyrostki.

W sprzedaży znajdują się dwa główne rodzaje czaszek:

 • modele 3-częściowe – istnieje możliwość zdjęcia pokrywy czaszki, podstawy czaszki i szczęki
 • modele 4-częściowe – są to modele 3-częsciowe z dodatkową częścią szyjną kręgosłupa, prezentują dodatkowo rdzeń kręgowy, móżdżek, nerwy szyjne, kręgosłup z tętnicami
 • modele 22-częściowe – składają się z kości takich, jak: kość ciemieniowa (lewa i prawa), kość jarzmowa (lewa i prawa), kość potyliczna, szczęka (lewa i prawa), kość czołowa, kość podniebienna (lewa i prawa), kość skroniowa (lewa i prawa), mięsień nosowy (lewy i prawy), kość klinowa, kość łzowa (lewa i prawa), kość sitowa, małżowina nosowa (lewa i prawa), lemiesz, żuchwa

Atrakcyjną nowością na rynku pomocy dydaktycznych jest kolorowa czaszka człowieka – różni się ona zastosowaniem kolorów do oznaczenia poszczególnych jej elementów, na przykład kości ciemieniowej, jarzmowej, potyliczne, czołowej, skroniowej, żuchwy i innych. W ten sposób nauczyciel jest w stanie dokładnie pokazać poszczególne elementy czaszki, wskazując na ich kolory.

Ceny modeli czaszek

Ceny czaszek stosowanych jako pomoce dydaktyczne są przede wszystkim zależne od producenta, od precyzji odwzorowania oraz od zastosowanych materiałów. Zwykle koszt to około 300 złotych za podstawowy model 3-częściowy, natomiast modele 22-częściowe kosztują już około 1000-1500 złotych.

 

Pomoce dydaktyczne - fizyka

Fizyka jest jednym z tych przedmiotów, które wymagają niezmiennej i ciągłej uwagi. Uczniowie albo ją kochają, albo wprost przeciwnie, najchętniej wymazaliby ją z planu lekcji. Jak wskazują obserwacje, nawet sceptyczni uczniowie zaczynają interesować się meandrami fizyki, która zostanie przedstawiona w sposób praktyczny i jednocześnie niekonwencjonalny.

Pomagamy w tworzeniu lekcji

Z uwagi na trudność samego przedmiotu niezbędne są właściwe pomoce dydaktyczne Fizyka to nauka umożliwiająca przeprowadzenie eksperymentów i niezliczonych doświadczeń, dzięki czemu staje się ciekawa i prawdziwie intrygująca. Trudna tematyka przedstawiona przy pomocy odpowiednich akcesoriów staje się łatwą i przystępną dla wszystkich uczących się osób.

Jesteśmy grupą profesjonalistów w dziedzinie nowoczesnej i efektywnej edukacji. Nasze działania oparte są o opinie nauczycieli oraz uczniów. Wiemy, czego od lekcji oczekują uczniowie i dostarczamy nauczycielom gotowe i doskonałe rozwiązania jakimi są profesjonalne pomoce dydaktyczne Fizyka nigdy wcześniej nie była tak pasjonująca i jednocześnie łatwa do zrozumienia.

Bogata oferta pomocy dydaktycznych do fizyki zawiera:

- zestawy ze scenariuszem

- dynamometry

- magnesy

- pałeczki elektrostatyczne

- zestawy kamertonów

- igły magnetyczne

- elektromagnesy

- latarki

- zestawy do prezentacji pola elektromagnetycznego

- dysk newtona

- pojazd solarny

Zjawiska fizyczne przestaną być wyłącznie teorią, a definicje nabiorą praktycznego wymiaru.

Odczaruj fizykę

Szukanie nowej metodyki zajęć z fizyki warto zadbać o perfekcyjne i nowoczesne wyposażenie pracowni i sali lekcyjne. Najważniejszym elementem są pomoce dydaktyczne Fizyka może stać się przedmiotem pełnym emocji i kreatywności. Wspólne eksperymentowanie to przede wszystkim nauka, ale też angażowanie całej grupy do efektywnej pracy i aktywności podczas zajęć.

Dostarczamy kompleksowych rozwiązań, które pozwalają na wzbudzenie zainteresowania przedmiotem i sięgnięcie po większy zakres wiedzy. Jesteśmy zdania, że fizyka w praktyce to przedmiot pasjonujący dla każdego. Młodzi ludzie będą mogli zobaczyć i zbadać jak działa świat wokół nich, a także skonfrontować swoje teorie z samą nauką. Nasze materiały dydaktyczne zostały podzielone ze względu na poziom nauczania i poszczególne działy przedmiotów. Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania dotyczące prezentowanego asortymentu i pomogą w wybraniu najodpowiedniejszego dla danej grupy. Zapraszamy do zapoznania się naszą ofertą pokazującą edukację jako przygodę życia.

 

Modele anatomiczne - praktyczne pomoce dydaktyczne

Modele anatomiczne znajdują zastosowanie w szkołach oraz na studiach wyższych. Dzięki nim uczniowie i studenci są w stanie zapoznać się bliżej z różnego rodzaju narządami wewnętrznymi, kośćmi, stawami, wiązadłami, tkankami poszczególnymi stanami, na przykład ciążą. Nowoczesne modele anatomiczne pozwalają na dokładną prezentację nawet najdrobniejszych elementów w atrakcyjny sposób, dlatego też stanowią one urozmaicenie procesu nauczania i uczenia się.

W sprzedaży dostępne są takie modele anatomiczne, jak:

 • tors z głową – prezentują narządy wewnętrzne w obrębie torsu oraz głowy, między innymi mózg, serce, żołądek, wątroba z pęcherzykiem, jelita
 • serce – prezentują budowę serca: komór, zastawek, przedsionków, żył i tętnic
 • inne modele poszczególnych narządów i układów – żołądek, wątroba, płuca, model układu pokarmowego, moczowego, płciowego, miednicy
 • stawy – kolanowe, barkowe, także z przekrojem
 • tkanki i komórki – komórka nerwowa, roślinna, układ mięśniowy, skóra
 • modele w obrębie głowy – mózg, ucho, oko, ząb, model połowy głowy
 • korpusy człowieka – zawierają wszystkie ludzkie mięśnie i narządy wewnętrzne

Modele anatomiczne jako wyposażenie sal biologicznych

To tylko kilka przykładów różnych typów modeli anatomicznych stosowanych w szkołach oraz na uczelniach. Wyposażona w nie sala biologiczna będzie bardziej atrakcyjnym miejscem do nauki – uczniowie będą mogli wspierać się na każdym etapie nauczania modelami, które w sposób precyzyjny demonstrują budowę komórek, tkanek, narządów czy całych układów, a dzięki temu, że są to modele trójwymiarowe, możliwe jest łatwiejsze zwizualizowanie sobie ich postaci oraz zapamiętania ich budowy. W efekcie zdobyta podczas lekcji wiedza będzie lepiej utrwalona.

Ceny modeli anatomicznych

Ceny modeli anatomicznych są zależne od wielu czynników, między innymi od stopnia skomplikowania oraz wielkości modelu. Podstawowe modele to wydatek około 300-500 złotych, natomiast modele większe poszczególnych narządów i układów to już koszt około 1000 złotych. Pełnowymiarowe modele korpusów i torsów to wydatek często powyżej 2000 złotych.