Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, oznacza to, że zgadzają się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Przypominamy, że można samodzielnie zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji na ten temat w naszej Polityce prywatności »
wyszukiwanie podstawowe NOWOŚCI PROMOCJE

Flora Polski. Rośliny synantropijne

Flora Polski. Rośliny synantropijne
Barbara Sudnik-Wójcikowska

 

Format: 16 x 21 cm
Liczba stron: 336 stron
Oprawa: kartonowa z obwolutą PCW


Typ publikacji: atlas/leksykon
ISBN: 978-83-7073-514-2

 

W książce przedstawiono powszechnie i rzadziej występujące gatunki siedlisk ruderalnych, pól uprawnych oraz gatunki obce na siedliskach naturalnych i półnaturalnych, czyli gatunki związane z osiedlami, gdzie żyją ludzie, i działalnością, którą prowadzi człowiek.

Każdy opis zawiera szczegółową charakterystykę botaniczną, informacje o występowaniu gatunku w Polsce i siedlisku, w którym rośnie, historię zawleczenia i status. Wszystkie najważniejsze cechy botaniczne przedstawiono na licznych fotografiach. Książka zawiera 266 opisów roślin synantropijnych. W części ogólnej znajduje się wiele ciekawych informacji dotyczących synantropizacji szaty roślinnej.

Spis treści

Synantropizacja i synantropy
Synantropizacja krajobrazu roślinnego
Synantropizacja roślinności
Synantropizacja flory
Synantropizacja populacji i genetycznej struktury gatunku

Dynamika występowania gatunków synantropijnych - migracje historyczne i współczesne

Miasto jako szczególny układ siedlisk antropogenicznych i biocenoz synantropijnych
Badania florystyczne w miastach
Proces kształtowania się flory miejskiej
Prawidłowości współczesnego rozmieszczenia gatunków na obszarach zurbanizowanych Europy Środkowej

Specyfika florystyczna wybranych siedlisk antropogenicznych
Siedliska ruderalne
Rośliny szczelin murów, dachów, schodów, płyt chodnikowych i asfaltu
Rośliny hałd pogórniczych i poprzemysłowych
Rośliny wydepczysk, przydroży, poboczy ulic i autostrad
Rośliny torowisk kolejowych i tramwajowych
Rośliny wysypisk śmieci
Rośliny portów, dworców, otoczenia elewatorów i młynów
Siedliska polne (segetalne)
Chwasty upraw zbożowych i okopowych
Chwasty upraw roślin pastewnych i przemysłowych
Chwasty ogrodów botanicznych
Relikty dawnych upraw
Rośliny rodzime i obce uprawiane współcześnie i dziczejące przejściowo lub mające szansę zadomowienia się
Siedliska półnaturalne szczególnie narażone na wpływy antropogeniczne
Antropofity w lasach, nasadzeniach leśnych, na brzegach lasów i przydrożach leśnych
Antropofity na aluwiach i wysychających brzegach zbiorników wodnych
Antropofity w zaburzonych murawach, zaroślach ciepłolubnych i na wydmach

Klasyfikacja fitosocjologiczna zbiorowisk synantropijnych i wybranych zbiorowisk półnaturalnych (z udziałem gatunków obcego pochodzenia)

Atlas roślin synantropijnych
Rośliny siedlisk ruderalnych w miastach, miasteczkach, osiedlach, osadach i wsiach
Rośliny synantropijne najpowszechniej spotykane na siedliskach ruderalnych i segetalnych
Rośliny trwałych nieużytków, gruzowisk, murów miejskich, szczelin płyt chodnikowych
Ruderalne gatunki ksero- i termofilne w dużych miastach
Rośliny wydeptywanych, skażonych lub zasolonych siedlisk wzdłuż szlaków komunikacyjnych
Rośliny przydroży, poboczy dróg, ścieżek, wydepczysk, boisk
Rośliny poboczy ulic i autostrad wzbogaconych w sól
Rośliny terenów kolejowych, torowisk tramwajowych
Skażone tereny poprzemysłowe - rośliny hałd, wysypisk popiołów, kamieniołomów, żwirowni
Rośliny siedlisk bogatych w azot - wysypisk śmieci, przychaci, przypłoci

Chwasty polne - rośliny upraw polnych, ogrodów, ogródków, sadów
Chwasty upraw zbożowych
Chwasty upraw zbożowych na różnych typach gleb
Chwasty upraw zbożowych na podłożu pozbawionym węglanu wapnia
Chwasty upraw zbożowych na podłożu z zawartością węglanu wapnia
Chwasty upraw okopowych
Chwasty upraw roślin pastewnych i przemysłowych
Chwasty ogrodów botanicznych
Relikty dawnych upraw (pradziejowych i średniowiecznych) w otoczeniu grodzisk, grodów, zamczysk, warowni
Relikty upraw w ogrodach i parkach podworskich
Rośliny rodzime i obce uprawiane współcześnie oraz dziczejące w otoczeniu pól, ogrodów i cmentarzy

Gatunki obce na siedliskach naturalnych i półnaturalnych
Antropofity w lasach i nasadzeniach leśnych, na ich brzegach, przydrożach leśnych i porębach
Antropofity na aluwiach nadrzecznych i wysychających brzegach zbiorników wodnych
Antropofity w zaburzonych murawach i zaroślach ciepłolubnych oraz na wydmach

Ważniejsza literatura z zakresu synantropizacji szaty roślinnej

Aby powiększyć kliknij w zdjęcie

69,00 zł /szt.
Dostępność: Na zamówienie

Kod produktu:
Producent: MULTICO

Koszty dostawy
Przesyłka kurierska do 30kg - płatność kurierowi: 43,00 zł
Przesyłka kurierska do 30kg - płatność na konto: 31,00 zł
Przesyłka kurierska powyżej 30 kg - płatność na konto: 70,00 zł
Może zainteresują Cię także i te produkty?